ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :19 ก.ย. 2562 16:37

13.90

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

252,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,502,800

มูลค่า (บาท)

13.90

ราคาเปิด

13.90

วันก่อนหน้า

13.90

ต่ำสุด

13.90

สูงสุด

13.90 / 94,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14.00 / 33,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.90 - 13.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 14.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type