ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :01 ม.ค. 2523 07:00

-

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

-

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

0

มูลค่า (บาท)

-

ราคาเปิด

0.00

วันก่อนหน้า

-

ต่ำสุด

-

สูงสุด

- / -

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

2.61 - 13.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type