ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :23 พ.ค. 2562 10:36

12.80

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

-

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

0

มูลค่า (บาท)

-

ราคาเปิด

12.80

วันก่อนหน้า

-

ต่ำสุด

-

สูงสุด

12.70 / 120,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.80 / 10,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type