ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :12 พ.ย. 2562 16:40

13.30

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

36,100

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

478,260

มูลค่า (บาท)

13.20

ราคาเปิด

13.30

วันก่อนหน้า

13.10

ต่ำสุด

13.30

สูงสุด

13.20 / 19,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.30 / 14,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.10 - 13.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 14.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type