ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :24 พ.ค. 2562 16:36

12.90

ราคาล่าสุด

+0.20  (1.57%)

เปลี่ยนแปลง (%)

77,400

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

991,270

มูลค่า (บาท)

12.80

ราคาเปิด

12.70

วันก่อนหน้า

12.80

ต่ำสุด

12.90

สูงสุด

12.80 / 29,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.90 / 4,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.80 - 12.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type