เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :23 เม.ย. 2562 16:38

12.60

ราคาล่าสุด

-0.30  (-2.33%)

เปลี่ยนแปลง (%)

29,400

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

370,560

มูลค่า (บาท)

12.80

ราคาเปิด

12.90

วันก่อนหน้า

12.40

ต่ำสุด

12.80

สูงสุด

12.60 / 1,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.70 / 10,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.40 - 12.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %