เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :19 ก.ย. 2562 16:37

13.90

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

252,000

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,502,800

มูลค่า (บาท)

13.90

ราคาเปิด

13.90

วันก่อนหน้า

13.90

ต่ำสุด

13.90

สูงสุด

13.90 / 94,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14.00 / 33,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.90 - 13.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 14.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %