เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :19 ก.ค. 2562 16:36

13.80

ราคาล่าสุด

+0.50  (3.76%)

เปลี่ยนแปลง (%)

79,300

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,078,040

มูลค่า (บาท)

13.50

ราคาเปิด

13.30

วันก่อนหน้า

13.50

ต่ำสุด

13.80

สูงสุด

13.60 / 24,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.80 / 53,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.50 - 13.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %