ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

12.60 THB
-0.30 (-2.33%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29,400

NAV

9.3513 THB
+0.5204 (+5.89%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,673,490,514.35