การจ่ายผลตอบแทน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่กรรมการมีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
29/10/62 13/11/62 29/11/62 0.18 01/07/62 - 30/09/62
07/08/62 21/08/62 06/09/62 0.1780 01/04/62 - 30/06/62
08/05/62 22/05/62 06/06/62 0.1767 01/01/62 - 31/03/62
06/02/62 20/02/62 04/03/62 0.1722 01/10/61 - 31/12/61
09/08/60 21/08/60 08/09/60 0.1400 12/04/60 - 30/6/60


การจ่ายเงินลดทุน

วันที่กรรมการมีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
30/10/61 12/11/61 28/11/61 0.1600
07/08/61 20/08/61 05/09/61 0.1320
07/05/61 22/05/61 06/06/61 0.2059
23/02/61 13/03/61 28/03/61 0.2109
07/11/60 21/11/60 07/12/60 0.1700