ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

รายงานประจำปี 2561

GLANDRT

13.00 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
21,100

NAV

9.3513 THB
+0.5204 (+5.89%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,673,490,514.35