ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

รายงานประจำปี 2561

GLANDRT

13.20 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-

NAV

9.5188 THB
+0.0287 (+0.30%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,757,239,581.05