ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

รายงานประจำปี 2561

GLANDRT

13.20 THB
+0.10 (+0.76%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,549,600

NAV

9.6306 THB
+0.1118 (+1.17%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,813,085,443.00