ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

รายงานประจำปี 2561

GLANDRT

13.90 THB
-0.60 (-4.14%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
326,700

NAV

9.4901 THB
+0.6592 (+7.46%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,742,895,208.34