ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :19 พ.ย. 2561 16:38

13.00

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

66,900

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

872,740

มูลค่า (บาท)

13.10

ราคาเปิด

13.00

วันก่อนหน้า

12.90

ต่ำสุด

13.10

สูงสุด

12.90 / 300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.00 / 93,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.90 - 13.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.40 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type