ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :21 ส.ค. 2561 16:39

12.60

ราคาล่าสุด

+0.30  (2.44%)

เปลี่ยนแปลง (%)

14,500

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

179,160

มูลค่า (บาท)

12.20

ราคาเปิด

12.30

วันก่อนหน้า

12.20

ต่ำสุด

12.60

สูงสุด

12.50 / 21,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.70 / 10,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.20 - 12.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.00 - 12.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type