ราคาหลักทรัพย์

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :17 ม.ค. 2562 12:17

11.80

ราคาล่าสุด

+0.10  (0.85%)

เปลี่ยนแปลง (%)

207,200

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,444,960

มูลค่า (บาท)

11.80

ราคาเปิด

11.70

วันก่อนหน้า

11.80

ต่ำสุด

11.80

สูงสุด

11.70 / 462,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.80 / 129,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.80 - 11.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
Chart Type