เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :19 พ.ย. 2561 16:38

13.00

ราคาล่าสุด

-  (-%)

เปลี่ยนแปลง (%)

66,900

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

872,740

มูลค่า (บาท)

13.10

ราคาเปิด

13.00

วันก่อนหน้า

12.90

ต่ำสุด

13.10

สูงสุด

12.90 / 300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.00 / 93,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.90 - 13.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.40 - 15.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %