เครื่องคำนวณการลงทุน

GLANDRT (THB)
ปรับปรุงเมื่อ :21 ส.ค. 2561 16:39

12.60

ราคาล่าสุด

+0.30  (2.44%)

เปลี่ยนแปลง (%)

14,500

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

179,160

มูลค่า (บาท)

12.20

ราคาเปิด

12.30

วันก่อนหน้า

12.20

ต่ำสุด

12.60

สูงสุด

12.50 / 21,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.70 / 10,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.20 - 12.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.00 - 12.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %