ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

12.30 THB
+0.10 (+0.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
101,300

NAV

8.8686 THB
+0.0556 (+0.63%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,432,259,918.04