น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์