ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์

GLANDRT

13.00 THB
-0.20 (-1.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,480,200

NAV

8.8309 THB
-0.0377 (-0.43%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
4,413,431,973.93